لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه پیام الماس سید

بذر گوجه پیام الماس سید

بذر گوجه پیام محصول شرکت الماس سید ترکیه از بهترین و پر بار ترین بذر گوجه فضای باز می باشد. بذر گوجه پیام رقمی هیبرید بوده و در پاکت های 5000 عددی به فروش می رسد.