لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه گیلاسی همرس جیندو (گیندو) رکسوان

بذر گوجه گیلاسی همرس جیندو (گیندو) رکسوان

بذر گوجه جیندو محصول شرکت رکسوان هلند از بهترین و پر بار ترین بذر گوجه همرس گیلاسی گلخانه ای می باشد. بذر گوجه گلخانه ای گیلاسی همرس گلخانه ای گیندو رکسوان رقمی هیبرید بوده و در بسته بندی پاکت 500 عددی به فروش می رسد.