لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر یونجه رنجر آمریکایی

بذر یونجه رنجر آمریکایی

بذر یونجه رنجر آمریکایی یکی از بهترین و پربارترین بذر یونجه می باشد. بذر یونجه رنجر آمریکایی رقمی مقاوم به سرما بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشد