لوگو صفحه اصلی مبین کشت

سم علفکش ترفلان (تری فلورالین) گیاه

سم علفکش ترفلان (تری فلورالین) گیاه

سم ترفلان محصول شرکت گیاه بوده و در قوطی های یک لیتری به بازار عرضه می گردد. علفکش تری فلورالین گیاه برای کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ پنبه، آفتابگردان، چغندر و سویا مورد استفاده قرار گرفته و یک علفکش سیستمیک انتخابی پیش رویشی محسوب می شود.