لوگو صفحه اصلی مبین کشت

سم علفکش گرانستار (تری بنورون متیل) گیاه

سم علفکش گرانستار (تری بنورون متیل) گیاه

سم گرانستار محصول شرکت گیاه بوده و در قوطی های 50 گرمی به بازار عرضه می گردد. علفکش تری بنورون متیل گیاه برای کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو  مورد استفاده قرار گرفته و یک علفکش سیستمیک انتخابی پس رویشی محسوب می شود.

دسته: