یکي از راه‌هاي تغذيه گياه، محلول پاشی یا تغذیه از طریق برگ می باشد.
از ویژگی های تغذیه برگی یا محلول پاشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش عملکرد

 • بهبود سلامت گیاه
 • اصلاح کمبودها
 • بهبود شرایط ریشه
 • تغذیه گیاه در زمانی که ریشه‌ها به درستی عمل نمی‌کنند
 • سرعت بخشیدن به ریشه زایی قلمه و نهال

در محلول پاشی گیاهان به چه نکاتی توجه کنیم؟

 • قبل از شروع، حتما از سالم بودن دستگاه سم پاش اطمینان حاصل کرده و عملیات
  کالیبراسیون را انجام دهید.
 • در ساغات میوه به خصوص در درختان هسته دار قبل از مصرف کودها در سطح محدود آزمایش گردد.
 • 24 ساعت قبل و بعد از محلول پاشی بارندگی نباشد.
 • مزرعه به هیچ عنوان تشنه نباشد.
 • پی اچ (pH) آب در محدوده 5 الی 6 و شوری کمتر از 1 باشد.
 • هوا ابری نباشد.
 • در زمستان بهتر است بین ساعات 10 الی 15 انجام شود.
 • وزش باد شدید، به شدت جذب را کاهش می دهد، سعی کنید در زمانیکه وزش باد حداقل هست، محلول پاشی کنید.
 • مخزن سمپاش رو قبل از آب گیری بشورید.
 • حتی الامکان سعی شود فشار نازل به گونه ای باشد که ذرات آب کاملا پودر شود.
 • از زمان طلوع آفتاب که روزنه های گیاه باز شده و گیاه شروع به غذاسازی می کند تا هنگامی که دمای هوا خیلی افزایش نیافته و گرم نشده باشد. (دمای حدود ۲۵ درجه سانتیگراد)
  چنانچه صبح امکان محلول پاشی وجود نداشت، بعد از ظهر پس از آنکه دمای هوا کمی خنک شد تا قبل از غروب آفتاب نیز برای مناسب می باشد.
 • از خرید یا مصرف محصولاتی که بسته بندی آنها باز شده و یا آسیب دیده است خودداری فرمایید.
 • نسخه کودی باید با توجه به آزمایش خاک و زیر نظر کارشناس خبره تعیین گردد .
 • در روزهایی که دمای شب به کمتر از منفی ده درجه خواهد رسید بهتر است محلول پاشی انجام نشود.