لوگو صفحه اصلی مبین کشت

تمامی نهاده های ارائه شده توسط این مجموعه از شرکتهای وارد کننده و تولید کننده و یا نمایندگان آنها بوده و مورد تایید می باشد. از آن جایی که هیچ گونه نظارتی بر کاشت و داشت محصولات وجود ندارد، خریدار موظف است قبل از خرید کالا، تمام تحقیقات لازم نسبت به تاریخ کالا، اوریجین و تمامی اطلاعات محصول را کسب نماید و این موارد از عهده این مجموعه خارج می باشد. از طرفی خریدار بهتراست نسبت به تاریخ کاشت، اطلاعات رقم مورد کاشت و شرایط منطقه از نظر آب و هوا، خاک، آفات و بیماری ها توجه کافی نماید. از جهتی تمامی مقاومت های ارقام نسبت به شرایط مختلف و آفات و بیماری ها کاملا نسبی بوده و در مقایسه با سایر ارقام می باشد. از طرفی پیشنهاد می شود ارقام جدید در کنار ارقام غالب منطقه به صورت نمونه کاشته شده و مورد مقایسه قرار گیرند. در صورتی که تولید کنندگان اطلاع دقیقی در مورد سبز شدن بذر ندارند، بهتر است قبل از کاشت در بستر اصلی کاشت، مقدار کمی از آن را مورد تست قرار دهند و یا یک بسته را به عنوان نمونه خریداری نمایند. در مورد استفاده از کود ها و سموم نیز بهتر است قبل از مصرف آن، در قطعه کوچکی از زمین مورد تست قرار گیرند. با توجه به اینکه این مجموعه هیچ گونه دخل و تصرفی در تولید نهاده ها و واردات آنها نداشته و از آن جایی که عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات و همچنین شرایط آب و هوایی منطقه و بستر کاشت و مدیریت تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری ها و همچنین شرایط نگهداری نهاده بعد از خرید کالا، خارج از نظارت و کنترل این مجموعه می باشد، این مجموعه هیچ گونه مسئولیتی در قبال سبز شدن بذر، کیفیت و کمیت محصول برداشتی نداشته و خریدار با علم و آگاهی از این شرایط اقدام به خرید از این مجموعه می نماید. ارسال کالا به شهرستان ها بنا به درخواست خریدار توسط پست، تیپاکس، اتوبوسرانی و یا باربری ها صورت گرفته و هر گونه خسارت احتمالی به کالا از عهده این مجموعه خارج می باشد. شرایط نگهداری بذر بعد از خرید بر عهده خریدار می باشد.