لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر لوبیا سبز

با ما تماس بگیرید

03135223860

09133708852

09103912448

فیلترها

تولید کشور

نوع رقم

نمایش دادن همه 22 نتیجه

هر آنچه که باید در مورد بذر لوبیا سبز بدانید:

کاشت بذر لوبیا سبز اغلب در استان های شمالی و مرکزی کشور صورت می گیرد. خک هایی با زهکشی مناسب و حاصلخیز و دارای بافت لومی بهترین بستر برای کاشت لوبیا سبز می باشند.

انواع بذر لوبیا سبز

به طور کلی بذور لوبیا سبز به دو دسته رشد محدود و رشد نامحدود تقسیم می شوند. ارقام رشد محدود مناسب کشت در فضای باز بوده و دارای طول عمر کوتاه تری می باشند. ارقام رشد نامحدود اغلب در محیط گلخانه کشت شده و دارای دوره برداشت طولانی تری می باشند.

نحوه کاشت لوبیا سبز

کاشت لوبیا سبز به صورت مستقیم در خاک و به صورت ردیفی می باشد. در ارقام پا کوتاه فاصله بین بوته ها روی ردیف کمتر از ارقام پابلند می باشد. ارقام پا کوتاه هیچ نیازی به تکیه گاه یا قیم ندارند در صورتی که ارقام پابلند حتما نیاز به قیم دارند.

زمان کاشت لوبیا سبز

عموما زمان کاشت لوبیا سبز در بهار بعد از سرماهای دیررس بهاره می باشد. تاریخ کاشت لوبیا سبز در تابستان هم باید طوری در نظر گرفته شود که دوره برداشت به سرماهای زودرس پاییزه برخورد نکند. به طور مثال بذر لوبیا سبز روزن سید رقمی میان رس بوده و بیشتر در نیمه شمالی کشور کاشته می شود.

بهترین بذر لوبیا سبز

از بهترین بذر لوبیا سبز در بین بذور خارجی می توان از بذر لوبیا سبز کانیون، بذر لوبیا سبز سمینیس و بذر لوبیا سبز روزن سید نام برد.

بذر لوبیا سبز کشتزار، بذر لوبیا سبز یکتا و بذر لوبیا سبز ثمین از پربارترین بذر لوبیا سبز ایرانی محسوب می شوند.

بذر لوبیا سبز پرمحصول

به طور کلی هرچه طول غلاف لوبیا سبز بلندتر باشد و از طرفی قطر غلاف بیشتر باشد وزن غلاف نیز افزایش می یابد. از طرفی تعداد غلاف در بوته نیز رابطه مستقیمی با عملکرد محصول دارد.

قیمت بهترین بذر لوبیا سبز

عموما قیمت بذر لوبیا سبز خارجی نسبت به بذر لوبیا سبز ایرانی به دلیل کیفیت و هزینه واردات بیشتر می باشد. ولی ارقام ایرانی نیز از کیفیت و عملکرد خوبی برخوردار می باشند.