لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر تربچه چریبل اولسوننکه

بذر تربچه چریبل اولسوننکه

بذر تربچه چریبل اولسوننکه محصول شرکت اولسوننکه هلند  از بهترین و پر بار ترین بذر تربچه می باشد. تربچه چریبل اولسوننکه رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی قوطی 500 گرمی به فروش می رسد.