لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر تربچه چریبل سرویس پلاس

بذر تربچه چریبل سرویس پلاس

بذر تربچه چریبل سرویس پلاس محصول شرکت سرویس پلاس فرانسه از بهترین و پر بار ترین بذر تربچه می باشد. تربچه چری بل سرویس پلاس رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی قوطی 500 گرمی به فروش می رسد.