لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر تره فرنگی کارنتان روزن سید

بذر تره فرنگی کارنتان روزن سید

بذر تره فرنگی کارنتان محصول شرکت روزن سید هلند از بهترین و پر بار ترین بذر تره فرنگی می باشد. بذر تره فرنگی روزن سید رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی پاکت یک کیلویی به فروش می رسد.