لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر خیار گلخانه ای شاموس سمینیس

بذر خیار گلخانه ای شاموس سمینیس

بذر خیار شاموس محصول شرکت سمینیس آمریکا از بهترین و پر بار ترین بذر خیار گلخانه ای می باشد. بذر خیار گلخانه ای شاموس رقمی میان گل بوده و در بسته بندی پاکت 1000 عددی به فروش می رسد.