لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر طالبی زودرس ورامین فلات

بذر طالبی زودرس ورامین فلات

بذر طالبی زودرس ورامین محصول شرکت فلات از بهترین بذر طالبی می باشد. طالبی زودرس ورامین رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی قوطی 500 گرمی به فروش می رسد.