لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر خربزه (ملون) هانی دیو گرین فلش هایتک

بذر خربزه (ملون) هانی دیو گرین فلش هایتک

بذر ملون هانی دیو گرین فلش هایتک محصول شرکت هایتک آمریکا از بهترین و پر بار ترین بذر هانی دیو می باشد. بذر ملون هانی دیو هایتک رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی پاکت های 500 گرمی به فروش می رسد.