لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر پیاز سفید ارلی وایت هورتی سید

بذر پیاز سفید ارلی وایت هورتی سید

بذر پیاز سفید ارلی وایت هورتی سید محصول شرکت هورتی سید از بهترین و پر بار ترین بذر پیاز سفید می باشد. بذر پیاز سفید هرتی سید رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی قوطی های 500 گرمی به فروش می رسد.