لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر پیاز قرمز رد سنسیشن بیجو

بذر پیاز قرمز رد سنسیشن بیجو

بذر پیاز رد سنسیشن محصول شرکت بیجو هلند از بهترین و پر بار ترین بذر پیاز می باشد. محصول بذر پیاز ردسنسیشن به رنگ قرمز تیره بوده و رقمی روز کوتاه محسوب می شود.