لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه ریوگرند بیوتک

بذر گوجه ریوگرند بیوتک

بذر گوجه ریوگرند بیوتک محصول شرکت بیوتک ترکیه از بهترین و پر بار ترین بذر گوجه فضای باز می باشد. بذر گوجه ریوگرند بیوتک رقمی استاندارد بوده و دارای تیپ تخم مرغی می باشد.