لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه 1012 اگریپا

بذر گوجه 1012 اگریپا

بذر گوجه 1012 محصول شرکت اگریپا از بهترین و پر بار ترین بذر گوجه فضای باز می باشد. بذر گوجه 1012 رقمی هیبرید بوده و در پاکت های 1000 عددی به فروش می رسد.