لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر خیار بیت آلفا بروسید

بذر خیار بیت آلفا بروسید

بذر خیار بیت آلفا بروسید محصول شرکت بروسید آمریکا از بهترین و پر بار ترین بذر خیار فضای باز می باشد. خیار بیت آلفا بروسید رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی قوطی 250 گرمی به فروش می رسد