لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر خیار گلخانه ای پیلوت

بذر خیار گلخانه ای پیلوت

بذر خیار پایلوت محصول شرکت کل ارو ایتالیا از بهترین و پر بار ترین بذر خیار گلخانه ای می باشد. بذر خیار گلخانه ای پایلوت کل ارو رقمی میان گل بوده و در بسته بندی پاکت 500 عددی به فروش می رسد.