لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر ذرت دانه ای داریو فوربی سید

بذر ذرت دانه ای داریو فوربی سید

بذر ذرت داریو محصول شرکت فوربی سید ترکیه از بهترین و پر بار ترین بذر ذرت می باشد. بذر ذرت داریو رقمی دانه ای بوده و در بسته بندی پاکت 15 کیلویی به فروش می رسد.