لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر ملون هانی دیو گرین فلش اگروتیپ

بذر ملون هانی دیو گرین فلش اگروتیپ

بذر ملون هانی دیو گرین فلش محصول شرکت اگروتیپ آلمان از بهترین و پر بار ترین بذر ملون هانی دیو می باشد. بذر خربزه هانی دیو گرین فلش اگروتیپ رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی قوطی 500 گرمی به فروش می رسد.