لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر پیاز آسپن سمینیس

بذر پیاز آسپن سمینیس

  • تولید کشور: ایران
  • نوع رقم: استاندارد (op)

توضیحات تکمیلی

تولید کشور

ایران

نوع رقم

استاندارد (op)