لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه آنابل پانگ سید

بذر گوجه آنابل پانگ سید

بذر گوجه آنابل محصول شرکت پانگ سید از بهترین و پر بار ترین بذر گوجه فضای باز می باشد. بذر گوجه آنابل رقمی هیبرید بوده و در پاکت های 5000 عددی به فروش می رسد.