لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه استیسی بوئر

بذر گوجه استیسی بوئر

بذر گوجه استیسی محصول شرکت بوئر هلند از بهترین و پر بار ترین بذر گوجه فضای باز می باشد. بذر گوجه استیسی بویر رقمی هیبرید بوده و در پاکت های 5000 عددی به فروش می رسد.