لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه جاسمین

بذر گوجه جاسمین

بذر گوجه جاسمین از شرکت هاروست سید آمریکا بوده و در قوطی های 5000 عددی در بازار عرضه می شود. گوجه جاسمین  یکی از ارقام گوجه فضای باز بوده که در سال های اخیر در مناطق مختلف کشور از جمله استان بوشهر کشت می شود. بذر گوجه جاسمین گوجه جاسمین از نظر رسیدگی رقمی نسبتا […]

توضیحات

بذر گوجه جاسمین از شرکت هاروست سید آمریکا بوده و در قوطی های 5000 عددی در بازار عرضه می شود. گوجه جاسمین  یکی از ارقام گوجه فضای باز بوده که در سال های اخیر در مناطق مختلف کشور از جمله استان بوشهر کشت می شود.

بذر گوجه جاسمین
گوجه جاسمین از نظر رسیدگی رقمی نسبتا زودرس بوده و دارای پوشش برگی بالا می باشد. این پوشش برگی، میوه را در برابر خسارت آفتاب سوختگی در ماه های گرم سال محافظت نموده و باعث کیفیت بالای میوه در زمان برداشت می گردد.
گوجه جاسمین دارای بوته قوی بوده و نسبت به موارد زیر دارای مقاومت نسبی می باشد:

  • بیماری ورتیسیلیوم
  • بیماری فوزاریوم نژاد 1، 2 و 3
  • بیماری ویروس زردی و پیچیدگی برگ گوجه فرنگی
  • بیماری ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
  • بیماری شانکر باکتریایی
  • نماتد

گوجه جاسمین
بذر گوجه جاسمین دارای میوه ای به شکل بلوکی کشیده و درشت بوده و وزن میوه آن بین 140 تا 170 گرم می باشد. رنگ میوه قرمز نسبتا تیره بوده و از بازارپسندی مناسبی برخوردار می باشد. رنگ پذیری میوه به شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه و مدیریت تغذیه و کوددهی محصول دارد.
از طرفی در این رقم میوه ها از نظر شکل و اندازه نسبتا یکنواخت بوده که برای بسیاری از کشاورزان اهمیت فراوانی دارد.

بذر گوجه جاسمین
بذر گوجه فضای باز جاسمین دارای خصوصیات زیر می باشد:
•    رقم هیبرید
•    تیپ میوه بلوکی کشیده
•    دارای رنگ میوه قرمز جذاب و بازار پسند
•    دارای بوته قوی
•    دارای پوشش برگی مناسب
•    یکنواختی در شکل و اندازه
•    دارای عملکرد مناسب

با توجه به نوسانات چند ساله قیمت ارز در بازار و تغییر قیمت بذور جهت استعلام قیمت با ما در ارتباط باشید. جهت خرید بذر گوجه جاسمین می توانید فرم ثبت سفارش را تکمیل نمایید و یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.