لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه استاندارد ریوگرند ویکیما

بذر گوجه استاندارد ریوگرند ویکیما

بذر گوجه ریوگرند ویکیما محصول شرکت ویکیما دانمارک از بهترین و پر بار ترین بذر گوجه فضای باز می باشد. بذر گوجه ریوگرند ویکیما رقمی استاندارد بوده و در بسته بندی قوطی 100 گرمی به فروش می رسد.