لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه کاتانا تاکی

بذر گوجه کاتانا تاکی

بذر گوجه کاتانا از شرکت تاکی ژاپن بوده و در پاکت های 1000 عددی در بازار عرضه می شود. گوجه کاتانا یکی از ارقام گوجه فضای باز بوده که در سال های اخیر در مناطق مختلف کشور کشت می شود. بذر کاتانا رقم کاتانا دارای میوه ای با تیپ گرد بوده و از این نظر […]

توضیحات

بذر گوجه کاتانا از شرکت تاکی ژاپن بوده و در پاکت های 1000 عددی در بازار عرضه می شود. گوجه کاتانا یکی از ارقام گوجه فضای باز بوده که در سال های اخیر در مناطق مختلف کشور کشت می شود.
بذر کاتانا
رقم کاتانا دارای میوه ای با تیپ گرد بوده و از این نظر رقمی بازارپسند می باشد.
رقم کاتانا  دارای میوه ای به رنگ قرمز خوش رنگ و بازارپسند می باشد. رنگ پذیری میوه به شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه و مدیریت تغذیه و کوددهی محصول دارد.

بذر گوجه کاتانا
وزن میوه گوجه کاتانا بین 200 تا 250 گرم بوده و از این لحاظ دارای عملکرد مناسبی در واحد سطح می باشد. با توجه به وزن بالای میوه کاتانا، این رقم به یکی از پرطرفدارترین ارقام گوجه در سال های اخیر تبدیل شده است.

گوجه کاتانا
بذر گوجه فضای باز کاتانا دارای میوه گوشتی با سفتی مناسب می باشد. این سفتی میوه به دلیل تحمل بالای این رقم نسبت به گرما بوده و قابلیت کاشت این رقم  را در فصول گرم سال بالا می برد.
به طور کلی سفتی گوشت میوه، اتصال کاسبرگ به میوه و وزن میوه از فاکتورهای مهم در مورد گوجه فضای باز می باشد.

رقم گوجه کاتانا
گوجه کاتانا دارای خصوصیات زیر می باشد:

 • رقم هیبرید
 • تیپ میوه گرد
 • وزن بالای میوه
 • دارای رنگ قرمز جذاب و بازار پسند
 • دارای سفتی مناسب
 • دارای ماندگاری بالا
 • دارای بوته قوی
 • با عملکرد مناسب
 • مناسب برای تازه خوری و مصارف صنعتی
 • متحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی
 • متحمل به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی

با توجه به نوسانات چند ساله قیمت ارز در بازار و تغییر قیمت بذور جهت استعلام قیمت با ما در ارتباط باشید. جهت خرید بذر گوجه کاتانا می توانید فرم ثبت سفارش را تکمیل نمایید و یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.