سم پاشی زمستانه باغات:

سمپاشی زمستانه به دو منظور انجام می گیرد:
1 – کنترل آفات:
جهت مقابله با زمستان گذرانی آفات که به صورت تخم و یا خود آفت در سطح شاخه،تنه،علفهای هرز،خاک و … پراکنده هستند.

 • تجویز سم: روغن ولک+سموم نفوذی مثل اتیون یا دورسبان.
 • زمان انجام عملیات: فقط در هنگام خزان درخت.(در زمانی که هنوز هیچ گونه جوانه ای بر روی شاخه ها ایجاد نشده باشد.)
 • زمان سمپاشی انتهای فصل خزان درخت هست که با توجه به شرایط هر درخت قبل از بیداری درخت توسط خود باغدار عزیز باید تشخیص داده شود.مثلا در بعضی مناطق درخت زردآلو یا بادام یکماه قبل،سیب دو هفته قبل …… که البته برای این عملیات نمی‌شود یک زمان مشخص نمود و با توجه به اینکه شرایط اقلیم هر منطقه متفاوت هست و مدت خزان(خواب) هر درخت با درخت دیگر متفاوت هست.

حتی اقلیم یک منطقه سال به سال هم بسیار متغیر هست.
پس نتیجه این شد که تشخیص این عملیات بعهده خود باغدار محترم هست که در کنار باغ هست و واقف شرایط موجود هست.

 

نکته بسیار مهم: در صورتی که به هنگام تورم جوانه بر روی شاخه ها روغن پاشی انجام شود باعث گیاهسوزی و صدمه به جوانه ها خواهد شد.

 

2 – یشگیری از بیماریها:
جهت کنترل بسیاری از بیماری‌ها باید ترکیبات مسی بکار برده شود تا از شیوع بسیاری بیماریها مثل شانکر، آنتراکنوز، بلایت، لکه عربالی، پیچیدگی برگ، لکه سیاه، آتشک، لکه آجری و …. جلوگیری شود.

ترکیبات مسی شامل سموم بردو، بردوفیکس، اکسی کلرومس (کوپراکسی کلراید)، نوردوکس می باشد.
زمان سم پاشی ترکیبات مسی اصولا در 4 مرحله توصیه می شود:

 • مرحله اول: به هنگام ریزش 70درصد برگ درختان در انتهای پاییز(نزدیک به خزان درخت)
 • مرحله دوم:پایان فصل خزان به محض رویت تورم جوانه ها
 • مرحله سوم:پس از ریزش گلبرگ
 • مرحله چهارم:بهنگام تشکیل میوه.

 

کود دهی باغات در فصل خزان:

 • گام اول: اصلاح خاک از طریق بررسی دقیق و آنالیز خاک با کاربرد کمپوست،کودهای دامی بهمراه کودهای شیمیایی از طریق چال کود.زمان چال کود در زمان خزان درخت بوده و بهترین زمان جهت استفاده از کودهای کند رها یک ماه قبل از گلدهی می باشد.سن درخت جهت چال کود از سال 3 یا 4 به بعد(بستگی به شرایط خاک و رشد درخت دارد) می باشد.
 • گام دوم: محلول پاشی فروت ست.  و یا ترکیب عناصر:
 • روی
 • بر
 • ازت(نیتروژن)
 • اسیدآمینه
 • زمان سمپاشی فروت ست به محض ظهور جوانه تا یک هفته قبل گلدهی می باشد.
 • بهترین زمان محلول پاشی فروت ست چه زمانی هست که تاثیر مطلوبتری داشته باشد این است که هرچقدر جوانه متورم تر باشد جذب بیشتری صورت می گیرد.بنابراین 10 روز قبل از گلدهی ایده ال ترین زمان محلول پاشی هست.
 • به محض تورم جوانه ها قبل از بارندگی بهتر است از کود ازته به صورت سرک انجام شود که تاثیر بسیار بالایی در بحث باروری درختان دارد و چنانچه در منطقه سرمای بهاره قابل پیش بینی هست به همان میزان ازت موجود در فروت ست بسنده شود.